Dirigit a professionals Sènior que estiguin ja exercint com Agents Comercials i que desitgin revitalitzar i incrementar el seu valor, diferenciar-se en el sector i accedir a recursos tecnològics incorporant processos innovadors en les seves dinàmiques professionals.

La certificació per la Norma Referencial Internacional SGE 900 està dissenyada per generar professionals que marquin la diferència en la gestió i presa de decisions, convertint-se en veritables referents respectats i reconeguts a nivell internacional.

Respon a les necessitats reals de les empreses i organitzacions actuals que necessiten, ara més que mai, líders, però líders amb talent, amb idees innovadores, amb coneixements multi - disciplinars i competències científiques i tecnològiques, i que tinguin la polivalència i flexibilitat necessàries amb visió holística de conjunt en relació amb els canvis i incerteses de l'entorn i integrin les seves comeses específiques amb els objectius i processos clau de l'organització, estrenyent i potenciant la comunicació i col·laboració amb la Direcció.

Un Agent comercial Certificat pel referent internacional SGE 900 ofereix serveis contrastats de promoció, negociació i concreció d'operacions mercantils a gerents, empreses i professionals, acompanyant i ajudant-los a assolir els seus objectius per contribuir significativament a l'excel·lència en els resultats determinants per a la seva consolidació i creixement.

Un Agent Comercial SGE 900, és un professional que té afermada la seva visió global de l'organització i posseeix un ampli conjunt de competències tant transversals com específiques que consoliden la seva capacitat de gestió i presa de decisions en contextos del dia a dia, així com en situacions d'alta turbulència sovint impredictibles i d'alta complexitat que impliquen autonomia personal i el domini de les competències claus en la planificació, organització, gestió, control i millora dels processos crítics de negoci.

Descobreix el que suposa estar certificat sota l'única norma referencial internacional en gestió experta d'empreses i presa de decisions:

  • Reconeixement Internacional amb cobertura directa en més de 60 països

  • Revaloració contínua assegurant l'actualització durant tota la vida com a professional certificat de les últimes innovacions en la gestió i presa de decisions empresarials facilitant el desenvolupament d'una carrera llarga i reeixida

  • Legitimitat social i jurídica en estar auditat individualment per Applus, entitat certificadora independent i competent

  • Recursos permanents al llarg de la vida mitjançant accés gratuït a la plataforma de solucions innovadores tecnològiques que conté el major vademecum professional en gestió i presa de decisions amb les metodologies, tècniques i sistemes científic tecnològics fonamentals per a l'exercici professional

Un programa intensiu amb un nou enfocament que estimula, inspira i desenvolupa la transformació del professional de la gestió i presa de decisions. Un accelerador per l'Agent comercial que afavoreix i facilita el seu èxit al llarg de tota la vida professional

 

Tot el programa, els seus continguts, recursos i auditoria es realitzen en castellà.
El certificat, si es demana, pot ser expedit en Català.