REQUISITS INDISPENSABLES PER A COL.LEGIAR-SE
 
CAL OMPLIR ELS SEGÜENTS IMPRESOS


· SOL.LICITUD D’INGRÉS.

· DADES PERSONALS I PROFESSIONALS.

· DADES BANCARIES PER PASSAR ELS REBUTS MENSUALS.

Nota: Els impresos s’hauran de presentar personalment a les oficines del Col.legi per tal de poder formalitzar l’ingrés.

CAL PORTAR:


. 1 FOTOGRAFIA MIDA CARNET

. FOTOCÒPIA DEL DNI

. CERTIFICAT D’ESTUDIS.

. CERFITICAT D’UNA DE LES EMPRESES REPRESENTADES.

LA QUOTA COL.LEGIAL ÉS DE 25 Euros MENSUALS per a l’any 2013

En el moment de formalitzar l’ingrés s’haurà d’abonar:

  • 170 Euros en concepte de DRETS D’INGRÉS
    (Inclou expedició del títol professional expedit pel Ministeri d’Economia i Hisenda i el carnet col.legial.)
  • 25 Euros en concepte de l'import d’un mes de quota col.legial.

    TOTAL A PAGAR: 195 Euros
IMPRESSOS ALTA        


Els impressos per a la sol.licitud d'ingrés, s'han d'imprimir, signar i presentar-los personalment al coac Terrassa.

ADREÇA:  
C/ COL.LEGI, 63
                08221 TERRASSA
                TEL. 937 331 692
                


Impressos sol.licitud d´alta     46 KB